ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศ https://drive.google.com/file/d/12Qw8A9S8WIpVrreYYSd5VelmFWaZ6AyU/view

รายละเอียดแนบท้าย https://drive.google.com/file/d/17J0VOatnCMKSWjJU_WOUoaqzg3E1yKwV/view