ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 3 เดือนเมษายน 65 – เดือนมิถุนายน 65

1ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 3 เดือนเมษายน 65 – เดือนมิถุนายน 65

ประกาศ https://drive.google.com/file/d/1lzJczIuv3KyIznJUWp3e5LFlkLzdkixO/view?usp=sharing

แนบท้าย https://drive.google.com/file/d/1ye4knlD5Cf0bGBz8eT7wTU19IWfi_Nz7/view?usp=sharing