ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 4 เดือนกรกฏาคม 65 – เดือนกันยายน 65

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 4 เดือนกรกฏาคม 65 – เดือนกันยายน 65

ประกาศ https://drive.google.com/file/d/1lzJczIuv3KyIznJUWp3e5LFlkLzdkixO/view?usp=sharing

แนบท้าย https://drive.google.com/file/d/1ye4knlD5Cf0bGBz8eT7wTU19IWfi_Nz7/view?usp=sharing