ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 1 เดือนตุลาคม 65 – เดือนธันวาคม 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 1 เดือนตุลาคม 65 – เดือนธันวาคม 65

ประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1yHrbB24pu0AcB-ZiUmrAFLMIglANKhqN/view?usp=sharing

แนบท้าย : https://drive.google.com/file/d/1HTyo6CVs8laBaTjU0JNCy_sqn-Pa0UQb/view?usp=sharing