บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นลำดับที่ 1-2 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ โดยจัดเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างตามรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ : https://drive.google.com/file/d/17xezJdtSBbtRsflDFU2wtxKtZgL65h33/view?usp=sharing