ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครูศรช.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครูศรช.)

ดาวโหลดไฟล์ : https://drive.google.com/file/d/1StRU6qjCmJ0Ep2xC7qMp5yqWxxks7MTV/view?usp=sharing