สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ขอเชิญทุกท่าน “ร่วมชม ร่วมเชียร์” การแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” ระดับประเทศ

สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ขอเชิญทุกท่าน “ร่วมชม ร่วมเชียร์” การแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” ระดับประเทศ ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
รายละเอียดกำหนดการพิธีเปิด-ปิด ตามรูปด้านล่างนี้