ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

📣ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
📌ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
📌18 กรกฎาคม 2566 : ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2